آدرس : اصفهان – شهرضا – چهارراه شهرداری – نبش کوچه ۲۴ – موسسه پخش کتاب ارشاد – کدپستی : ۵ ۳ ۸ ۳ ۶ ۷ ۳ ۱ ۶ ۸
پشتیبانی : ۷ ۲ ۰ ۷ ۳ ۲ ۳ ۵ ۱ ۳ ۰
پیامک : ۷ ۲ ۰ ۷ ۳ ۲ ۳ ۵ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱
ایمیل : ershadbookshop@gmail.com
اینستاگرام : https://www.instagram.com/ershadbook
تلگرام : https://t.me/Ershadbook

 

مکان ما در نقشه گوگل

نقد کاربر
۰ (۰ رای)